Reklama
Alerty w perinatologii, położnictwie, ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i niepłodności
  • Cała Polska
216.48 za osobę

„ALERTY W PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWIE, GINEKOLOGII, ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ I NIEPŁODNOŚCI” to specjalistyczny kurs adresowany do lekarzy ginekologów. Zawiera on filmy omawiające trudne przypadki oraz stany alarmujące. Na filmie przedstawiono omówienie przypadków, postępowanie medyczne, szczegółowe nagrania USG oraz w wybranych wypadkach z nagrania z sali operacyjnej. Każdy z filmów opatrzony został fachowym komentarzem autora.

Kliknij i zapisz się na szkolenie

Cena: 2164,8 zł

Wysokiej jakości filmy

 

Tematy zaprezentowano na kilku przykładach stanów alarmowych diagnozowanych pacjentek z praktyki naszych prelegentów. Każdy kadr można dokładnie przeanalizować, dzięki opcji zwolnienia obrazu, powtórkom oraz stopklatkom. Podczas kursu prelegenci szczegółowo omawiają wybrane stany alarmowe z zakresu perinatologii, położnictwa, ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i niepłodności. Na wysokiej jakości filmach najlepsi eksperci dzielą się tajnikami swojego warsztatu oraz omawiają przypadki kliniczne z procedurami badania zgodnymi z Rekomendacjami Sekcji USG PTGiP.

Uczestnictwo w kursie „ALERTY W PERINATOLOGII, POŁOŻNICTWIE, GINEKOLOGII, ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ I NIEPŁODNOŚCI” nie wiąże się z kosztami wyjazdu oraz noclegu, nie wymaga również zamknięcia gabinetu wiążącego się utratą przychodów. Nabywając kurs to Ty decydujesz o tym, kiedy zapoznasz się z zawartymi na nim materiałami. Dostępne są dwie wersje publikacji – podstawowa i optymalna. W pierwszej z nich zawarto pięć części na oddzielnych płytach DVD, drugi wariant obejmuje dodatkowo dostęp do treści zawartych na portalu.

Przegląd